Podstawy noszenia krótkiej broni

 
 
 

Infolinia: +421 917 961 386 (Pon - Pt 7:00 - 16:00)

 
 
Przebój dnia
30.05.2020Do końca zostaje jeszcze
 
 
Reklamné okno
 
 
 
Wprowadzenie > Najnowsze artykuły > Bronie > Podstawy noszenia krótkiej broni
 
Ważne informacje
 
 

Podstawy noszenia krótkiej broni

09.03.2020.
Podstawy noszenia krótkiej broni

Problematika nosenia krátkej zbrane zahŕňa právny a praktický aspekt. Právny aspekt určuje, kto, za akých podmienok a aké zbrane smie nosiť pri sebe. Praktický aspekt určuje, ako správne nosiť zbraň, najmä ako si správne vybrať puzdro na nosenie zbrane.

Nosenie zbrane kat. „B“

Krátku guľovú zbraň kat. „B“ smie nosiť len osoba, ktorá je držiteľom zbrojného preukazu skupiny „A“. Držitelia iných skupín zbrojného preukazu smú svoje zbrane len prepravovať a to napr. za účelom opravy alebo uskutočnenia cvičnej a športovej streľby. Zbraň nemožno prepravovať nabitú. Nosením zbrane a streliva rozumieme teda oprávnenie prechovávať, a mať pri sebe zbraň a strelivo bez určenia objektu alebo miesta za účelom sebaobrany, a to aj v nabitom stave, ktorý umožňuje jej okamžité použitie. Získať zbrojný preukaz na nosenie zbrane nie je vôbec jednoduché, a svoju žiadosť o vydanie takejto skupiny zbrojného preukazu musíte riadne a presvedčivo odôvodniť. Spravidla sa takéto oprávnenie udeľuje napr. prokurátorom, sudcom, policajtom, podnikateľom alebo osobám, ktorým bolo v dôsledku násilného trestného činu fyzicky ublížené. Ako však správne nosiť zbraň v súlade so zákonom?

Držiteľ zbrojného preukazu skupiny „A“ smie teda nosiť zbraň aj v nabitom stave. Môže ju nosiť aj mimo svojho obydlia alebo miesta výkonu povolania. Avšak aj v tomto prípade existujú určité obmedzenia. Pri nosení a manipulovaní so zbraňou musí jej majiteľ postupovať so zvýšenou opatrnosťou a starostlivosťou. Majiteľ zbrane je povinný nosiť ju tak, aby zabezpečil nemožnosť jej straty, zneužitia a odcudzenia. V prípade straty alebo odcudzenia zbrane je potrebné túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť na polícii.  Bezodkladne je potrebné ohlásiť aj použitie zbrane v krajnej núdzi, nutnej obrane alebo mimo schválených priestorov na streľbu (strelnica). S nosením zbrane súvisí aj nutnosť mať pri sebe zbrojný preukaz a doklad o psychickej spôsobilosti nosiť zbraň. Požívanie alkoholu, či užívanie niektorých iných návykových látok je vylúčené a môže byť dôvodom na odňatie zbrojného preukazu. Nezabúdajte, že ktorýkoľvek príslušník policajného zboru, ktorý si všimne, že máte pri sebe zbraň, vás môže podrobiť dychovej skúške alebo lekárskemu vyšetreniu. Nie je možné nosiť zbraň viditeľným spôsobom, vaša zbraň musí byť pri jej nosení ukrytá.

Nosenie voľno predajných zbraní kat. „D“

Ak sa chcete stať vlastníkom napr. voľnopredajnej vzduchovky alebo flobertky, tak musíte mať vek minimálne 18 rokov a musíte byť plne spôsobilý na právne úkony. Pri manipulácii s voľnopredajnou zbraňou by ste mali mať pri sebe platný doklad totožnosti, vyhýbať sa požívaniu alkoholu a prepravovať ju a nosiť ju skrytou formou. Vlastník voľnopredajnej zbrane nesmie takúto zbraň vypožičať, alebo prenajať osobe mladšej ako 18 rokov. Mladším osobám ako 18 rokov môžu byť voľnopredajné zbrane zverené len pod dohľadom osoby staršej ako 18 rokov. Pri jej nosení a manipulácii je jej majiteľ povinný dbať na zvýšenú opatrnosť. Taktiež je povinný oznámiť jej použitie v krajnej núdzi alebo nutnej obrane, alebo mimo schválených priestorov, a to bezodkladne. Viac o zákonných oprávneniach a povinnostiach držiteľa zbrane sa dočítate tu.

Poznámka autora: Blog spracovaný k právnej úprave účinnej ku dňu 25.2.2020

Ako si správne vybrať púzdro na nosenie?

Puzdro, ktoré si vyberiete, by malo vašu zbraň chrániť pred mechanickým poškodením, taktiež by malo byť skonštruované tak, aby čo najviac zamedzovalo možnej strate alebo odcudzeniu vašej zbrane, a to pomocou vhodných poistiek a samozrejme, čo najviac skrývalo vašu zbraň pred verejnosťou. V súčasnosti je na trhu obrovský výber z rôznych druhov puzdier, pričom každé z nich má svoje výhody aj nevýhody.

Obľúbeným typom puzdra je klasické bočné opaskové puzdro, ktoré upínate na opasok alebo pomocou spony priamo na nohavice. Pokiaľ však máte väčší model zbrane, tak prekrytie tohto puzdra napr. tričkom alebo iným odevom môže byť mierne komplikované. Tento typ puzdra sa však vyznačuje vysokým komfortom oproti iným typom puzdier. Bývajú vybavené aj poistkami proti vypadnutiu. Nylonové vyhotovenia väčšinou pasujú aj na niekoľko modelov zbraní, plastové kydexové puzdra však väčšinou pasujú na jeden konkrétny model zbrane alebo úzku skupiny zbraní.

Vnútorné opaskové puzdro sa vkladá medzi telo a nohavice a poskytuje najskrytejšiu formu nosenia. Štandardne však nebýva vybavené poistkou proti vypadnutiu a ak máte väčší model zbrane, môže sa zdať takýto typ puzdra nekomfortný, najmä napr. pri nastupovaní a vystupovaní z auta.

Podpažné puzdra sú veľmi komfortné, nakoľko váha zbrane je tlmená a rozmiestnená vďaka popruhom. Rozdeľujú sa na horizontálne, kedy vyťahujete zbraň ťahom nabok a vertikálne, kedy vyťahujte zbraň smerom nahor. Nosiť takéto puzdro so zbraňou v skrytej forme však je prakticky možné len v chladnejšom období, keby ho viete zakryť bundou alebo kabátom.

Špecifickým puzdrom je puzdro všité do ľadvinky na opasok. Takýto typ nosenia zbrane je naozaj veľmi nenápadný a praktický, nakoľko do ľadvinky môžete spolu so zbraňou umiestniť napr. aj peňaženku, doklady, či kľúče a iné osobné veci. 

Pri výbere správneho puzdra je potrebné dávať pozor na to, či ste ľavák alebo pravák. Ak je puzdro označené ako pravé, znamená to, že sa zbraň z neho tasí pravou rukou. Vyrábajú sa však aj obojstranné puzdra. Dôležité je aj poznať model svojej zbrane, aby ste si vybrali správny tvar a veľkosť puzdra. Ak sa vám nedarí nájsť pri internetovom nákupe puzdro podľa modelu vašej zbrane, odporúčame Vám kontaktovať predajcu s prosbou o radu. Niekedy totiž nie je možné vymenovať, na ktoré všetky modely zbraní dané puzdro pasuje. Ak sa chystáte zakúpiť si puzdro v kamennej predajni, odporúčame si zbraň vziať so sebou, aby ste si puzdro vyskúšali.

Viete, ako sa o svoju krátku zbraň správne starať? Návod nájdete v tomto článku.

 

...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pełna (Desktop) wersja